NYHET

"Det är bara att bita ihop!"

Det sa Ulf Kristersson Sveriges statsminister som svar på hur svenskarna ska tänka kring ökade levnadskostnader och höga matpriser. Hans uttalade är ett svar på den krispolitik den Högerkonservativa regeringen driver i tider av kris. Det är ingen groda, eller en felsägning utan ett förhållningsätt som vi även ser här i Kristianstad. Känslokall och passiv människosyn.

Exempelbild

Socialdemokraterna vill se en krispolitik som inte låter barn eller äldre gå och lägga sig hungriga eller riskera vräkning. En politik som tar folk så mjukt igenom krisen det bara går. Vi la därför en motion om att kartlägga effekterna av levnadskostnadskrisen och ge förslag på åtgärder i syfte att motverka den.

Vid nästa kommunfullmäktige i december får vi ett svar som är uppvisning i att sticka huvudet i sanden. Det konstateras att antalet sökande till kommunens budget- och skuldrådgivning ökat med 35 % på ett år eftersom det ”för många kan vara tufft att anpassa sig”. En formulering som med allt tydlighet visar högerns ovilja att ens försöka förstå folks vardag. Pensionärer, arbetare i serviceyrken eller ensamstående är bara några av de grupper som halkat efter under många år och där många, oavsett anpassning, numera går back varje månad.

I Kristianstad genomförs nu orimligt höga taxehöjningar av SD, M och KD. Det innebär fördyrande utgifter som försvårar vardagen för vanligt folk. En politik som drabbar den som har minst pengar kvar att handla mat för när hyra, lån och el är betalda. En politik som även drabbar företagare och riskerar arbetstillfällen.

Politiken måste våga sätta begränsningar för hur taxe- och skattefinansierad verksamhet ökar sina avgifter, inte minst nu i tider av skenande prisnivåer. Att motverka ytterligare inflation är en gemensam angelägenhet. Politiken har ett långtgående ansvar för att fatta beslut och agera i syfte att dämpa inflationen och inte bidra till ytterligare prisökningar.

Sammantagna taxehöjningar på VA, el och renhållning sprids som ringar på vattnet och medför ytterligare höjda hyror och ökande priser på varor och tjänster. Som i sin tur leder till krav på nya taxehöjningar. Vi i S har därför under hela året genom olika förslag försökt att få Kristianstads Högerkonservativa styre att ta ansvar för att inte förvärra kostnadsutvecklingen. Men våra förhoppningar om att SD-M-KD-styret skulle stoppa prestigen åt sidan och tänka om har mötts med kalla handen. Endast Renhållningsbolaget har tagit ansvar för att inte spä på kostnadsökningarna. Styret har vägrat att ens diskutera kommunens möjligheter och ansvar.

Något helhetsgrepp ser det Högerkonservativa styret som icke önskvärt. De föredrar att inte veta följderna av fattade beslut. Som grädde på moset anses barn inte vara berörda av bristande kunskap och samordning.

Socialdemokraterna la en budget med helhetsperspektiv för vårt Kristianstad kan bättre än så här. Att liksom SD-M-KD-styret helt förneka att människors ekonomiska vardag kan försämra äldres hälsa och att skola och föreningsliv inte ges tillräckliga resurser för att ge alla barn rätt att lyckas i skolan och möjlighet att delta i föreningslivet.

Beskedet är inget annat än det statsministern sa: ”Det är bara att bita ihop. Det här kommer vara en tuff tid, en svår ekonomisk tid.”

Camilla Palm (M) blir svaret skyldig, varför vill Högerstyret inte veta hur Kristianstadsborna påverkas av de politiska beslut ni väljer att ta?

Ulrika Tollgren (S) Oppositionsråd

Sabina Månsson Hultgren (S) 2.e vice ordf Barn- och Utbildningsnämnden

Kristina Lindbåge (S) 2:e vice ordf Omsorgsnämnden

Katarina Honoré (S) 2:e vice ordf Arbete- och välfärdsnämnden