NYHET

Stoppa mäns våld mot kvinnor!


Exempelbild

En av tre kvinnor i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Varje dag i vårt land utsätts flickor och kvinnor för trakasserier, våld och sexualbrott och var tredje vecka dödas en kvinna av en man, ofta en man hon haft en nära relation med. Alldeles för många kvinnor och barn lever under hot och förföljelse, tvingas leva under skyddad identitet och lämna allt de har. I krig och konflikter är fortfarande sexuella övergrepp och våld mot kvinnor ett vanligt förekommande krigsbrott. Människohandel, prostitution och hedersrelaterat våld och förtryck. Mäns våld mot kvinnor tar sig många olika uttryck och förekommer över hela världen och inom alla kulturer. Det är såväl ett globalt världsproblem som ett lokalt samhällsproblem. Det är ett jämställdhetsproblem, ett folkhälsoproblem och ett allvarligt brott mot mänskliga rättigheter.

Den 25 november, Internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor, Orange Day, är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot mäns våld mot kvinnor. Aldrig har det då känts så viktigt att stå upp för jämställdheten och för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor som nu. Motståndet mot jämlikhet och jämställdhet ökar i många länder världen runt. Inskränkande av aborträtten och avkriminaliserande av våld i hemmet står högt på dagordningen när de högernationalistiska rörelserna får alltmer inflytande. Kvinnor kämpar för sina grundläggande rättigheter som att gå i skolan och riskerar att mördas för att de vägrar bära slöja i vissa delar av världen. Och för alla de kvinnor och flickor som just nu befinner sig på flykt och i krig ökar riskerna att utsättas för olika former av våld och sexuella övergrepp.

Vi ser sålunda ett ökande hot mot kvinnors frihet på många håll i världen och vi är inte på något sätt skonade för den tendensen i vårt eget Sverige. Med den nya regeringen och med ett högerstyre i kommun och region ser vi från S-kvinnor en stor risk för minskad prioritering av arbetet med att avskaffa mäns våld mot kvinnor både när det gäller införande av ny skyddande lagstiftning och olika former av brottsbekämpande åtgärder, men även när det gäller det förebyggande arbetet. Till detta ska läggas att stora hål i finansieringen av välfärden försämrar skyddet och stödet för våldsutsatta kvinnor och barn ytterligare. Vi vet till exempel att ekonomisk otrygghet och ett begränsat socialt skyddsnät ökar kvinnors och flickors utsatthet för våld. När samhället inte längre förmår ta sitt ansvar ökar utsattheten ytterligare och konsekvenserna kan bli ödesdigra för både den utsatta kvinnan och hennes eventuella barn.

Men hoppet finns. Genom god kunskap och medvetenhet om vad som orsakar våldet och övergreppen har vi alla möjligheter att genom ett långsiktigt och strategiskt proaktivt våldsförebyggande arbete på bred front skapa bättre förutsättningar för världens flickor och kvinnor, döttrar och mödrar. Arbetet måste vara sektorsövergripande och involvera stora nationella och internationella insatser likväl som det måste verka på lokal bred front genom medvetet arbete i regionen och kommunen, via socialtjänsten, i det brottsförebyggande arbetet, i skolan, vård och omsorg och i föreningsliv. Såväl arbetsplatsen som idrottsföreningen spelar en viktig roll i det förebyggande arbetet. Och du och jag, varje medmänniska. Oavsett vilket kön vi identifierar oss med. Vår röst - Din röst - är viktig! Vi måste bli fler som visar att vi står upp mot våldet mot kvinnor och för jämställdheten.

För att stå upp för jämställdheten och uppmärksamma kampen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor bjuder vi in till en manifestation den 25 november kl. 12. En manifestation i stillhet på Lilla torg i Kristianstad, där vi får lyssna på tal från Europaparlamentariker Heléne Fritzon om arbetet i EU och från S-kvinnor om det lokala och nationella perspektivet. Tillsammans fyller vi torget med hopp och färgen orange för världens kvinnor. Alla som vill stå upp för att stoppa mäns våld mot kvinnor är välkomna.

Hoppas att vi ses!

Jenny Hellberg och Anna Sonander, S-kvinnor Kristianstad-Åhus

Kristina Lindbåge, ordförande S-kvinnor Kristianstad-Åhus

Ewa Pihl Krabbe, ordförande Socialdemokraterna Kristianstad, riksdagsledamot